W Y G R A N A ! Sąd Okręgowy w Krakowie uznaje umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną w ekspresowym tempie.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Jest już październik, niemal rok od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18. Czy sprawy „frankowe” przyspieszyły? Używając jednego z ulubionych zwrotów prawników: to zależy. Zależy od wielu czynników. Cieszę się, że mogę napisać o przypadku naszej kancelarii i sprawie, w której wszystkie konieczne czynniki do szybkiego i korzystnego rozstrzygnięcia zaistniały.

2. Mam przyjemność poinformować o wyroku ustalającym nieważność umowy kredytu indeksowanego (choć sam bank nazywał go denominowanym) wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie 30 września 2020 r., I C 929/20 w ekspresowym tempie.

3. Pierwsza instancja zajęła nam 5 miesięcy. Pozew wysłany do Sądu Okręgowego w Krakowie 21 kwietnia 2020 r. dotarł do adresata 28 kwietnia 2020 r. Następnie został bardzo sprawnie wysłany do pozwanego Santander Bank Polska S.A. jako następcy prawnemu pierwotnego kredytodawcy Kredyt Bank S.A. W pozwie zażądaliśmy ustalenia nieważności umowy w połączeniu z zapłatą nienależnie spełnionych rat. Skonstruowaliśmy też roszczenie ewentualne na wypadek uznania, że umowa po wyeliminowaniu klauzul przeliczeniowych może w dalszym ciągu istnieć (jest ważna).

4. Pozwany złożył odpowiedź na pozew w czerwcu 2020 r. Trafiła wówczas do nas i do Sądu Okręgowego w Krakowie. W odpowiedzi na pozew oprócz szeregu zarzutów, w tym zbudowanych na opinii pracownika naukowego jednego z uniwersytetów, zawarto również wnioski dowodowe, w tym o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka – pracownika Pozwanego, nie uczestniczącego przy zawieraniu umowy kredytu.

5. Niezwykle szybko pojawiło się zobowiązanie do ustosunkowania się od stanowiska Pozwanego. Pismo przygotowaliśmy od razu w lipcu. Zawarliśmy wniosek o pominięcie dowodów zgłoszonych przez Bank. Pokazaliśmy dlaczego naszym zdaniem dowody zgłoszone przez Bank są zbędne dla procesu.

6. Rozprawa pierwsza (i jak się okazało ostatnia) została wyznaczona na 18 września 2020 r. W jej trakcie został przesłuchany nasz Klient, który opowiedział jak wyglądała procedura zawarcia umowy. Sąd Okręgowy w Krakowie pominął zbędne dowody, w tym zwłaszcza dowód z zeznań świadka Banku. Nie bał się tego zrobić. Rozprawa została zamknięta, wyznaczono ogłoszenie orzeczenia na 30 września 2020 r.

7. 30 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że umowa kredytu cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2006 r., zawarta wg wzorca wykorzystywanego przez dawny Kredyt Bank S.A., którego następcą prawnym stał się Santander Bank Polska S.A. jest nieważna. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił roszczenie o zapłatę, bowiem uznał, że do czasu uiszczenia całego udostępnionego przez Bank kapitału, Powód nie może domagać się zwrotu środków – Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że Bank nie jest do tego momentu wzbogacony. Koszty pomiędzy stronami zostały zniesione.

8. W ocenie Sądu Okręgowego w Krakowie po wyeliminowaniu wadliwych postanowień przeliczeniowych, co do których wadliwości nie ma wątpliwości, umowa nie może zostać utrzymana w mocy. Nie da się jej realizować, a nie można też nieuczciwych klauzul zastępować innymi mechanizmami, w tym np. zbudowanymi na podstawie kursu średniego NBP czy kursów rynkowych. Sąd Okręgowy w Krakowie podzielił (w ustnych motywach) stanowisko Sądu Najwyższego z wyroków z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18 oraz z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18. Zwrócił także uwagę, że ostatnie orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 30 lipca 2020 r., I ACa 99/19 również wskazuje na nieważność – jeżeli taka jest wola konsumenta – umowy kredytu powiązanego z kursem waluty obcej.

9. Co to oznacza dla naszego klienta? W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia nie będzie musiał płacić rat na podstawie umowy Bankowi, postaramy się wykreślić wpis hipoteki z księgi wieczystej. Czy powstanie konieczność rozliczenia się z Bankiem? To zależy. Zrobimy wszystko, by uzyskać stan najkorzystniejszy dla kredytobiorcy.

10. Stay tuned! Teraz czekamy na postępowanie odwoławcze. A może pojawi się coś szybciej? 🙂

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl