W Y G R A N A ! Sąd Okręgowy w Warszawie ustala nieważność umowy kredytu powiązanej z kursem CHF

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg
  1. Dużo się dzieje, dużo pracujemy, dużo nowych, precedensowych zagadnień do rozwiązania, dlatego informacja pojawia się z lekkim opóźnieniem. W ostatnim czasie mocno skupialiśmy się na tym, co działo i dzieje się w relacji: Idea Bank – Polska – Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Bank PEKAO. Jako jedni z pierwszych, a wydaje nam się, że jako pierwsi informowaliśmy jakie konsekwencje (w tym możliwości działania) dla obligatariuszy toczących spory z Idea Bankiem ma przedmiotowa decyzja BFG.
  2. Przechodząc do clou wpisu: jeszcze w poprzednim roku, 30 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym, w prowadzonej przez nas sprawie XXV C 2125/18, Sąd Okręgowy w Warszawie: (1) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez konsumenta z dawnym Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska S.A. („Bank”), (2) zasądził na rzecz kredytobiorcy od Banku raty nienależnie uiszczone przez niego w CHF wraz z odsetkami, przy czym orzekł, że Bank ma zwrócić te środki, jeżeli kredytobiorca zaoferuje zwrot części udostępnionego kapitału, (3) zasądził na rzecz naszego klienta od Banku zwrot kosztów postępowania w pełnej wysokości, w tym kosztów zastępstwa prawnego.
  3. Umowa, której dotyczył spór, to kredyt indeksowany, mimo tego, że w jej treści pada określenie „denominowany”. Konstrukcyjnie jest to analogiczny produkt jak te, najczęściej obecnie kwestionowane w sądach (np. wzorzec mBanku, Banku Millennium, Getin Noble Banku), czy też, ze względu na mniejszy portfel, rzadziej kwestionowane (np. wzorzec ING Banku Śląskiego).
  4. Umowa jest nieważna. Sąd uznał, że mamy interes prawny w żądaniu ustalenia dochodzonym obok żądania zapłaty zwrotu środków. spełnionych w wykonaniu nieważnego kontraktu. Jeżeli wyrok się uprawomocni, kredytobiorca nie musi spłacać dalej środków na rzecz Banku. Dość istotna to korzyść.
  5. W zakresie rozstrzygnięcia o zwrocie środków zapłaconych przez kredytobiorcę, sąd zastosował ciekawe rozwiązanie. Kwoty spłacone w PLN Sąd z urzędu rozliczył („potrącił”?) z kwotą udostępnioną przez Bank. W zakresie spłat dokonanych w CHF, Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Pozwanego. Polega on (zarzut zatrzymania) na tym, że Bank zobowiązany jest zwrócić kwoty w CHF, o ile kredytobiorca zaoferuje Bankowi brakującą kwotę w PLN należną wg Sądu Bankowi z tytułu udostępnionych, w ramach kredytu, środków.
  6. W zakresie uwzględnionego przez Sąd zarzutu zatrzymania oraz rozliczenia stron z urzędu („teoria salda”) zapewne będziemy składać apelację. Uważamy bowiem, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, zatem taki zarzut w ogóle nie przysługuje, abstrahując od konieczności jego skutecznego zgłoszenia (co też naszym zdaniem nie nastąpiło). Nie ma też podstaw do rozliczania stron z urzędu, z uwagi na brak skutecznie zgłoszonego (podniesionego) zarzutu potrącenia.
  7. Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta pełną kwotę kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.
  8. Wygraliśmy!
  9. Mecenas Marta Ostrowska dzielnie wspierała nas w tym postępowaniu. Dzięki!
  10. PS. Mam nadzieję, że wygramy też sprawy dla klientów, którzy stracili środki w ramach „inwestycji” w obligacje GetBack, zarówno za pośrednictwem banków (np. Idea Banku), ale też bez takich pośredników.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl