W Y G R A N A ! Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi usuwa indeksację (CHF) z umowy i przyznaje kredytobiorcy zwrot nadpłaty za ponad 10 lat!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wygraliśmy. 16 października 2020 r. w sprawie II C 216/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w pełnym zakresie „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego, zawartą z dawnym Getin Bankiem S.A., obecnie Getin Noble Bankiem S.A. Pierwsza koszulka piłkarska, którą miałem – Widzew Łódź. Do dziś pamiętam mecz Legia Warszawa – Widzew Łódź, decydujący o Mistrzostwie Polski 1997, w którym Widzew w nieprawdopodobny sposób odrobił straty i wygrał (z 2:0 na 2:3). Mimo że postępowanie „chwilę” trwało, nie mogliśmy z tego sądu „wyjść z niczym”.

2. Żądanie zgłoszone w pozwie obejmowało wyłącznie zapłatę nienależnie uiszczonych środków; nie formułowaliśmy odrębnego roszczenia o ustalenie nieważności umowy czy bezskuteczności poszczególnych klauzul.

3. Domagaliśmy się kwot w PLN i CHF na podstawie dwuaspektowej argumentacji. Po piewsze umowa powinna zostać uznana za nieważną. Oznacza to konieczność zwrotu nienależnie (w ramach nieważnej umowy) pobranych przez bank środków. Po drugie, na wypadek przyjęcia przez sąd, że umowa zawarta z bankiem jest ważna, wskazywaliśmy, że wady klauzul przeliczeniowych prowadzą do całkowitego usunięcia warunku walutowego z relacji konsument – bank. W takim przypadku należy ustalić czy i w jakiej wysokości istnieje nadpłata. Zweryfikowaliśmy to – nadpłata wyszła spora. Nasze obliczenia potwierdził biegły sądowy.

4. W pewnym momencie kredytobiorca zaczął spłacać kredyt bezpośrednio w CHF. Żadna nowość w tych sprawach. Wiele osób przecież zaczęło spłacać kredyt w walucie indeksacji/denominacji. Pojawiło się pytanie jak ustalić wartość nadpłaty za czas spłaty w CHF. Żądać całości franków szwajcarskich? A może domagać się tylko części? Może żądać rozliczenia wartości w złotych? Zaproponowaliśmy sądowi dwa rozwiązania.

5. Pierwsze odnosiło się do żądania zasądzenia wszystkich wpłat w CHF. Twierdziliśmy, że skoro wpłaty są w CHF, zaś umowa po eliminacji indeksacji staje się kredytem czysto złotowym, oprocentowanym zgodnie z pozostałymi postanowieniami umowy, to jakiekolwiek spłaty w CHF są nienależne i kredytobiorca powinien otrzymać zwrot wszystkich płatności. To rozwiązanie ma pewien minus. Można bowiem powiedzieć, że: „Ok, weź wszystkie wpłaty w CHF, które zrobiłeś, ale czy wtedy nie okaże się, że nie zapłaciłeś rat należnych w PLN i trzeba naliczyć odsetki karne?”.

6. Drugie rozwiązanie polegało na rozliczeniu wpłat dokonanych w CHF – zaliczeniu ich na raty należne bankowi, przy założeniu braku indeksacji w umowie (kapitał: PLN, oprocentowanie: LIBOR + marża). Ustaliliśmy w tym zakresie jaka jest równowartość w walucie polskiej wpłaty dokonanej w CHF. Każdą ratę uiszczoną w CHF przeliczyliśmy na PLN po kursie średnim NBP z daty płatności danej raty. Tak ustalone wartości w PLN porównaliśmy z tym, ile kredytobiorca powinien zapłacić bankowi w ramach wykonywania umowy bez indeksacji. Pojawił się nadpłata wyrażona tylko w PLN. Tej nadpłaty domagaliśmy się w ramach żądania ewentualnego – o zapłatę tylko złotówek.

7. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny: oddalił powództwo główne o zapłatę kwot, których dotyczyła argumentacja o nieważności umowy. Uznał kontrakt pomiędzy kredytobiorcą a bankiem za skuteczny. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia, rozważymy wniesienie apelacji.

8. Jednakże Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny uwzględnił żądanie ewentualne, zasądzając na rzecz kredytobiorcy nadpłatę powstałą w ciągu ponad 10 lat wykonywania umowy z uwzględnieniem klauzul przeliczeniowych, które nie wiązały. Za czas spłaty kredytu w CHF zasądzono nadpłatę w złotych, przeliczając wpłaty w CHF na PLN i porównując wartość każdej takiej wpłaty przeliczonej na PLN z ratą należną bankowi przy założeniu pełnego „odfrankowienia”: kapitał wypłacony w PLN + oprocentowany zgodnie z umową.

9. Istotne jest także to, że zasądzone zostały odsetki ustawowe za opóźnienie za cały czas trwania procesu. Z tego tytułu kwota do zapłaty na dziś przez bank dla kredytobiorcy to 17.722,66 zł. Ta wartość ciągle rośnie.

10. Sąd przyznał kredytobiorcy zwrot pełnych kosztów postępowania. Co ciekawe w ich skład wchodzą nie tylko koszty zastępstwa prawnego, zwrot opłaty czy zaliczka na wynagrodzenie biegłego, ale także koszty dojazdów na rozprawy. Było ich kilka, bo przesłuchiwaliśmy także świadków w Warszawie i w Gdańsku. Rozliczenie kosztów uwzględnia również bilety lotnicze (kredytobiorca podróżował samolotem z zagranicy, a my na rozprawę w Gdańsku z Krakowa).

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl