W Y G R A N A ! Umowa kredytu indeksowanego nieważna. Wyrok z 18 maja 2021 r.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wygraliśmy.

2. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 18 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze I C 2172/20 (niech sygnatura Was nie zmyli – sprawa toczy się od 2016 r.) zasądził dla osoby, którą wspieramy kwotę ponad 73.000 zł objętą pozwem oraz wszystkie koszty procesu (a trochę się tego uzbiera, o czym niżej).

3. Sąd uznał umowę kredytu powiązanego z walutą obcą za nieważną. W tej sprawie ocena czy umowa obowiązuje, czy nie (jest ważna czy nieważna) stanowiło przesłankę do zasądzenia (zwrotu) na rzecz kredytobiorcy od banku nienależnie płaconych przez kredytobiorcę rat (w wykonaniu nieważnej umowy kredytu).

4. Umowa, której dotyczy spór została podpisana w 2006 r. To tak zwana umowa „starego portfela” mBanku. Oprócz typowych wad związanych z indeksacją, w tej umowie znajdują się nieprawidłowe postanowienia dotyczące dokonywania przez bank zmian oprocentowania.

5. W ustnych motywach sąd pierwszej instancji skupił się właśnie na błędnie sformułowanej klauzuli dotyczącej zmiennego oprocentowania jako przyczynie uznania umowy za nieważną. Sąd zwrócił uwagę, że nie mogą funkcjonować w umowie postanowienia, które dają bankowi prawo do dokonywania dowolnej, niekontrolowanej, niesprawdzalnej zmiany oprocentowania. Jeżeli takie postanowienia zastrzeżono, to trzeba je wyeliminować. Eliminacja tych postanowień prowadzi zaś do nieważności całej umowy.

6. Czekamy na uzasadnienie, bank zapewne złoży apelację – wyrok nie jest prawomocny.

7. Sprawa ma dla nas sentymentalne znaczenie. Zaczęła się jeszcze w 2016 r. Za pierwszym razem przegraliśmy (oddalono powództwo) w I instancji (wyr. z 4 stycznia 2017 r., I C 1622/16, s. W. Łączewski), a po złożeniu przez nas apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił niekorzystne orzeczenie 2 lutego 2018 r., XXVII Ca 718/17. Wyrok sądu odwoławczego był ważny – stanowił wyłom w dotychczasowych orzeczeniach Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydziału Cywilnego-Odwoławczego, który orzekał wówczas niekorzystnie dla frankowiczów. Pisałem o tym dość dawno temu tu: https://nartowskibando.pl/wyrok-sadu-okregowego…/ i tu: https://nartowskibando.pl/wyrok-sadu-odwolawczego-xxvii…/

8. Znów byliśmy w pierwszej instancji. Wreszcie, 18 maja 2021 r. udało się doprowadzić do uznania umowy za nieważną, choć ten sam sąd (ale oczywiście w innym składzie), orzekając kilka lat wcześniej, nic złego dokładnie w tej samej umowie nie dostrzegał. W między czasie była wygrana przed sądem odwoławczym, oczekiwanie na TSUE, zmiany referentów, przekazywanie sprawy: SR-SO-SR itd.

9. Dzięki mec. Adrian Nowak za wsparcie! Jak zaczynałem tę sprawę, to byłem na 3 roku aplikacji. Mecenas Adrian Nowak kończąc tę sprawę jest… na 3 roku aplikacji radcowskiej.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl