WN Legal członkiem Forum prawników finansowych

WN Legal członkiem Forum prawników finansowych

Z wielką przyjemnością spieszymy poinformować, że WNLegaluczestniczy w projekcie: Forum Prawników Finansowych (“FPF”).

FPF zrzesza prawników, radców prawnych i adwokatów, wyspecjalizowanych w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi, zwłaszcza bankami na tle umów z elementem walutowowym, dystrybutorami toksycznych produktów (towarzystwa ubezpieczeniowe, banki) jak obligacje korporacyjne, polisolokaty, fundusze inwestycyjne. 

Współpraca ta jest niesamowitym doświadczeniem i ogromnym zaszczytem dla naszej Kancelarii.