WSA w Warszawie zadał pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie Resolution Getin Noble Bank

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

WSA w Warszawie zadał pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie #Resolution Getin Noble Bank. Swoją opinią w tym temacie dzieli się Damian Nartowski.

1. W zakresie pytań mam mieszane uczucia z przewagą negatywnych. Moim zdaniem nie takie pytania, może z wyjątkiem pytania nr 3, wyobrażały sobie osoby dotknięte zastosowaniem przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku.

2. Co do pytania pierwszego i drugiego – negatywnie należy ocenić, że WSA dąży do tego, by ograniczyć możliwość wnoszenia skarg przez osoby, których prawa zostały naruszone decyzją BFG.

3. W istocie, wbrew dotychczasowemu orzecznictwu Naczelnego Sądu Administracyjnego, WSA w Warszawie chce wykluczyć szeroką (pod względem podmiotowym) możliwość kwestionowania decyzji o przymusowej restrukturyzacji.

4. Wynika to zapewne z liczby skarg, które wpłynęły. Nie stanowiło to problemu przy resolution Idea Banku, natomiast skala skarg w odniesieniu do decyzji dotyczącej Getin Noble Banku przerosła wszelkie oczekiwania, a jak widać też możliwości sądownictwa administracyjnego.

5. Na plus w zakresie tych pytań na pewno należy uznać, że wprost potwierdzają one stanowisko, że nawet jeżeli ktoś nie złożył skargi na decyzję BFG, to w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia i uznania decyzji BFG za wadliwą, będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa rozstrzygnięcia WSA i domagać się odszkodowania. Chodzi w tym przypadku o skutek erga omnes prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.

6. Pytanie oznaczone numerem 3 należy ocenić pozytywnie. Jest to realna szansa, by doprowadzić do uznania, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa, co otworzy ściężkę do dochodzenia odszkodowania.

7. Niestety tę pozytywną ocenę zaciera pytanie czwarte i potencjalna odpowiedź na to pytanie. Widać, że WSA w Warszawie dostrzega problem w rolach, które pełni BFG i ich łączeniu, mimo przynajmniej jednego niekorzystnego dla skarżących orzeczenia NSA w tym zakresie.

8. Natomiast pytaniem 4 WSA w Warszawie chce uzyskać zabezpieczenie dla potencjalnego potwierdzenia niedopuszczalności łączenia ról przez BFG. Ma to doprowadzić do tego, żeby nie wydawać wyroku stwierdzającego wydanie decyzji z naruszeniem prawa, co mogłoby stanowić otwarcie Puszki Pandory w zakresie roszczeń czy to kredytobiorców frankowych, czy obligatariuszy, czy też akcjonariuszy.

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl