WSA w Warszawie zadał pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie Resolution Getin Noble Bank

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

WSA w Warszawie zadał pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie #Resolution Getin Noble Bank. Swoją opinią w tym temacie dzieli się Damian Nartowski.

1. W zakresie pytań mam mieszane uczucia z przewagą negatywnych. Moim zdaniem nie takie pytania, może z wyjątkiem pytania nr 3, wyobrażały sobie osoby dotknięte zastosowaniem przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku.

2. Co do pytania pierwszego i drugiego – negatywnie należy ocenić, że WSA dąży do tego, by ograniczyć możliwość wnoszenia skarg przez osoby, których prawa zostały naruszone decyzją BFG.

3. W istocie, wbrew dotychczasowemu orzecznictwu Naczelnego Sądu Administracyjnego, WSA w Warszawie chce wykluczyć szeroką (pod względem podmiotowym) możliwość kwestionowania decyzji o przymusowej restrukturyzacji.

4. Wynika to zapewne z liczby skarg, które wpłynęły. Nie stanowiło to problemu przy resolution Idea Banku, natomiast skala skarg w odniesieniu do decyzji dotyczącej Getin Noble Banku przerosła wszelkie oczekiwania, a jak widać też możliwości sądownictwa administracyjnego.

5. Na plus w zakresie tych pytań na pewno należy uznać, że wprost potwierdzają one stanowisko, że nawet jeżeli ktoś nie złożył skargi na decyzję BFG, to w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia i uznania decyzji BFG za wadliwą, będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa rozstrzygnięcia WSA i domagać się odszkodowania. Chodzi w tym przypadku o skutek erga omnes prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.

6. Pytanie oznaczone numerem 3 należy ocenić pozytywnie. Jest to realna szansa, by doprowadzić do uznania, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa, co otworzy ściężkę do dochodzenia odszkodowania.

7. Niestety tę pozytywną ocenę zaciera pytanie czwarte i potencjalna odpowiedź na to pytanie. Widać, że WSA w Warszawie dostrzega problem w rolach, które pełni BFG i ich łączeniu, mimo przynajmniej jednego niekorzystnego dla skarżących orzeczenia NSA w tym zakresie.

8. Natomiast pytaniem 4 WSA w Warszawie chce uzyskać zabezpieczenie dla potencjalnego potwierdzenia niedopuszczalności łączenia ról przez BFG. Ma to doprowadzić do tego, żeby nie wydawać wyroku stwierdzającego wydanie decyzji z naruszeniem prawa, co mogłoby stanowić otwarcie Puszki Pandory w zakresie roszczeń czy to kredytobiorców frankowych, czy obligatariuszy, czy też akcjonariuszy.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl