Wygrana w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wygrywamy prawomocnie z bankiem. Sąd Apelacyjny w Krakowie (13 marca 2024 r., I ACa 1389/21, SSA Barbara Baran) zasadza dla naszego klienta ponad 115.000 PLN, ponad 40.000 PLN odsetek ustawowych za opóźnienie oraz ponad 11.000 PLN kosztów postępowania sądowego.

2. Sprawa dotyczyła pożyczki CHF (umowa denominowana, dawny bank BPH, obecnie w Banku Polskiej Kasie Opieki SA), spłaconej przed terminem. Nasi klienci domagali się zwrotu tego, co spłacili nienależnie ponad udostępniony im przez bank kapitał.

3. W pierwszej instancji orzeczenie Sądu Okręgowego w Kielcach (SSO Anna Pniewska) nie było po naszej myśli. Sąd uznał, że choć umowę należy uznać za nieważną, to ograniczył jej skutek ekonomiczny do symbolicznych kwot zasądzonych na rzecz klientów.

4. Złożyliśmy apelację. Domagaliśmy się zasądzenia wszystkich kwot objętych pozwem, a także nakazania bankowi zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od momentu złożenia reklamacji przed wszczęciem procesu (marzec 2020) – walka zatem szla o 4 lata odsetek.

5. Sąd odwoławczy uwzględnił naszą apelację. Uznał, że umowa pożyczki jest w całości nieważna, a skoro jest nieważna, to należy zasądzić na rzecz pożyczkobiorcy konsumenta pełną kwotę żądaną od banku. Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał też, akceptując poglądy TSUE z grudnia 2023 r., że odsetki należy zasądzić od daty wynikającej z wezwania do zapłaty złożonego przed wszczęciem procesu.

6. Uzyskane przez nas orzeczenie jest tym bardziej cenne, bowiem zmienia negatywny pogląd Sądu Okręgowego w Kielcach wyrażany w niektórych orzeczeniach.

7. Nawet jeśli doszło do spłaty kredytu / pożyczki, to można walczyć o odzyskanie środków nienależnie spełnionych na rzecz banku.

8. Postępowanie sądowe w obu instancjach trwało równo 4 lata.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl