Wygrywamy z bankiem w sprawie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych z rodziny W Investments!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Sąd Okręgowy w Kielcach 21 lipca 2023 r., I C 2144/22 zasądza całą dochodzoną [a uprzednio straconą przez klienta] kwotę! Sprawa dotyczyła funduszu WI Inwestycje Selektywne a pozwanym był [jest] Alior Bank.

2. Getin Getinem, ale dzieje się także sporo w innych „toksycznych” tematach.

3. Mamy czwarty [na cztery wydane dotychczas] korzystny wyrok w sprawie dotyczącej certyfikatów funduszy z rodziny W Investments. Nie jest on prawomocny, natomiast ze spokojem będziemy oczekiwać apelacji Alior Banku.

4. Sprawa trwała niecały rok. Pozew został złożony w końcu sierpnia 2022 r. Bardzo sprawnie potoczyło się postępowanie.

5. Korzystny: oznacza, że mamy zasądzone od Banku środki. Tu i teraz. Pełną dochodzoną kwotę, która stanowiła równowartość środków zainwestowanych w certyfikaty. Sąd nie miał wątpliwości, że szkodą [stratą] jest cała wpłacona w wykonaniu zapisu na certyfikaty kwota.

6. Sąd w krótkich ustnych motywach wskazał, że podziela argumentację o tym, że bank wskutek kierowanych komunikatów do swojego klienta (powoda) oraz udzielanych rekomendacji, zawarł w sposób dorozumiany umowę o doradztwo inwestycyjne, którą nienależycie wykonywał.

7. Sąd uznał, że szkoda jest wymierna – da się ją określić. Na dziś, na moment orzekania wynosi ona po prostu środki, które powód utracił i którymi nie może dysponować.

8. Wszelkie zarzuty Alior Banku, że szkody nie ma / nie da się określić / to szkoda przyszła [bo trwa likwidacja funduszu i przecież może dojść do spieniężenia majątku funduszu i wypłaty środków za certyfikaty], okazały się nieuzasadnione.

9. Po raz kolejny sąd powszechny podzielił naszą argumentację dotyczącą zasadności zwrócenia przez bank środków. Nie trzeba czekać na likwidację funduszu, nie trzeba ustalać odpowiedzialności banku i czekać. Już „dziś” można domagać się pieniędzy.

10. Nasze cztery wyroki to:

10.1. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 16 września 2021 r., I C 807/20 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków [Alior Bank];

10.2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 sierpnia 2022 r., I ACa 10/22 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków, utrzymany wyrok z 10.1 – apelacja Alior Banku oddalona;

10.3. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 21 kwietnia 2023 r., I C 353/22 – zasądzona częściowo dochodzona kwota [Bank Ochrony Środowiska]; Sąd uznał, że certyfikaty mają pewną wartość, dlatego należy obniżyć odszkodowanie; złożyliśmy apelację i czekamy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie [liczymy na wygraną]; Sąd nie miał wątpliwości, że bank odpowiada kontraktowo i delitkowo za własne działania.

10.4. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 21 lipca 2023 r., I C 2144/22 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków [Alior Bank].

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl