Wygrywamy z bankiem w sprawie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych z rodziny W Investments!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Sąd Okręgowy w Kielcach 21 lipca 2023 r., I C 2144/22 zasądza całą dochodzoną [a uprzednio straconą przez klienta] kwotę! Sprawa dotyczyła funduszu WI Inwestycje Selektywne a pozwanym był [jest] Alior Bank.

2. Getin Getinem, ale dzieje się także sporo w innych „toksycznych” tematach.

3. Mamy czwarty [na cztery wydane dotychczas] korzystny wyrok w sprawie dotyczącej certyfikatów funduszy z rodziny W Investments. Nie jest on prawomocny, natomiast ze spokojem będziemy oczekiwać apelacji Alior Banku.

4. Sprawa trwała niecały rok. Pozew został złożony w końcu sierpnia 2022 r. Bardzo sprawnie potoczyło się postępowanie.

5. Korzystny: oznacza, że mamy zasądzone od Banku środki. Tu i teraz. Pełną dochodzoną kwotę, która stanowiła równowartość środków zainwestowanych w certyfikaty. Sąd nie miał wątpliwości, że szkodą [stratą] jest cała wpłacona w wykonaniu zapisu na certyfikaty kwota.

6. Sąd w krótkich ustnych motywach wskazał, że podziela argumentację o tym, że bank wskutek kierowanych komunikatów do swojego klienta (powoda) oraz udzielanych rekomendacji, zawarł w sposób dorozumiany umowę o doradztwo inwestycyjne, którą nienależycie wykonywał.

7. Sąd uznał, że szkoda jest wymierna – da się ją określić. Na dziś, na moment orzekania wynosi ona po prostu środki, które powód utracił i którymi nie może dysponować.

8. Wszelkie zarzuty Alior Banku, że szkody nie ma / nie da się określić / to szkoda przyszła [bo trwa likwidacja funduszu i przecież może dojść do spieniężenia majątku funduszu i wypłaty środków za certyfikaty], okazały się nieuzasadnione.

9. Po raz kolejny sąd powszechny podzielił naszą argumentację dotyczącą zasadności zwrócenia przez bank środków. Nie trzeba czekać na likwidację funduszu, nie trzeba ustalać odpowiedzialności banku i czekać. Już „dziś” można domagać się pieniędzy.

10. Nasze cztery wyroki to:

10.1. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 16 września 2021 r., I C 807/20 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków [Alior Bank];

10.2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 sierpnia 2022 r., I ACa 10/22 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków, utrzymany wyrok z 10.1 – apelacja Alior Banku oddalona;

10.3. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 21 kwietnia 2023 r., I C 353/22 – zasądzona częściowo dochodzona kwota [Bank Ochrony Środowiska]; Sąd uznał, że certyfikaty mają pewną wartość, dlatego należy obniżyć odszkodowanie; złożyliśmy apelację i czekamy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie [liczymy na wygraną]; Sąd nie miał wątpliwości, że bank odpowiada kontraktowo i delitkowo za własne działania.

10.4. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 21 lipca 2023 r., I C 2144/22 – zasądzona pełna kwota zainwestowanych środków [Alior Bank].

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl