Wygrywamy z mBankiem!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uznaje umowę za nieważną. 

Co istotne, sprawa dotyczyła umowy zawartej we wrześniu 2009 r. czyli przeszło pół roku po wprowadzeniu do Kodeksu cywilnego art. 358 § 2 k.c., z którego wynika, że w pewnych sytuacjach wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Banki z tego przepisu wywodzą, że można „naprawiać” umowy zawarte zarówno przed, jak i tym bardziej po jego wprowadzeniu.

Odsetki zostały zasądzone od daty wezwania do zapłaty, które nastąpiło przed wszczęciem procesu. Ma to istotne znaczenie, bowiem pozew został złożony w 2018 r.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl