Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kolejnej polskiej sprawie frankowej. 18 listopada 2021 r., C-212/20.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Stanowisko o braku możliwości zastępowania nieuczciwych postanowień potwierdził kolejny raz w polskiej sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z walutą obcą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 18 listopada 2021 r., w sprawie C-212/20.

2. Trybunał w wydanym wyroku uznał, że:

1) umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej powinna precyzować wszystkie czynniki uwzględniane przez bank przy ustalaniu przez ten bank kursu stosowanego do rozliczeń z kredytobiorcą, tak, by kredytobiorca w każdym czasie mógł ustalić kurs wymiany, który może zostać względem niego zastosowany, także pomimo tego, że kurs ten może zmieniać się w czasie obowiązywania długoterminowej umowy kredytu – zmienność kursu nie jest faktem, który obniża standard obowiązku informacyjnego względem konsumenta oraz przejrzystego, precyzyjnego formułowania postanowień umowy (pkt. 47, 53, 55);

2) sąd, który stwierdza nieuczciwy warunek w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem nie może łagodzić skutków dokonanej oceny (skutków nieuczciwości przedsiębiorcy) w drodze wykładni zakwestionowanego warunku ujętego w umowie pomiędzy kredytobiorcą a bankiem; nieuczciwego warunku nie można modyfikować czy zastępować, czy to z odwołaniem do zasad ogólnych (np. art. 65 k.c.), czy przepisów szczególnych (np. art. 1 oraz art. 4 ustawy z 29 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, tzw. „ustawy antyspreadowej”), należy wyłącznie odstąpić od jego stosowania, gdyż nie wiąże on już od chwili złożenia podpisów pod umową (pkt. 60, 62, 68, 69).

3. Wyrok ten stanowi kolejne wzmocnienie argumentacji kredytobiorców/pożyczkobiorców w sporach prowadzonych z bankami.

4. Ciekawe czy kolejny wyrok TSUE, wydany w polskiej sprawie, jednoznacznie odnoszący się (negatywnie) do dotychczas konstruowanej linii obrony banków spowoduje, że postępowania będą toczyć się szybciej, a część argumentacji ze strony banków zostanie zarzucona.

5. Link do komentowanego orzeczenia, klik.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl