Zabezpieczenie. Sąd ustala wysokość raty na czas procesu z bankiem w sprawie kredytu powiązanego z CHF.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. W ostatnim czasie dużo się dzieje w kancelarii w różnych specjalizacjach, nie tylko CHF. Rzeczy pojawia się tyle, że trudno je od razu opisać.

2. Wracamy z informacją o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego z 2 lipca 2021 r., w sprawie XXVIII C 2117/21. W tym postanowieniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił nasz wniosek ewentualny o zabezpieczenie. Tak, wniosek ewentualny o zabezpieczenie. Sąd określił jaką ratę powinien płacić nasz klient do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

3. Wiemy oczywiście, że w Wydziale XXVIII Sądu Okręgowego w Warszawie udzielane są dalej idące zabezpieczenia (wstrzymania całkowite spłat). Uważamy jednak, że warto napisać o rozstrzygnięciu, które udało się nam uzyskać.

4. Po pierwsze dlatego, że już raz w tej sprawie odmówiono nam zabezpieczenia (poprzednio sprawa prowadzona była w III Wydziale Cywilnym), zażalenie zaś oddalono. Składaliśmy zatem wniosek drugi raz, już po przejściu sędziego referenta wraz ze sprawą do XXVIII Wydziału Cywilnego (zajmującego się tylko sprawami kredytów powiązanych z walutą obcą).

5. Kapitał, który bank udostępnił, nie został dotychczas „spłacony” (do momentu ponownego złożenia wniosku suma wpłat do banku nie przekroczyła wartości udostępnionych środków).

6. Żądanie pozwu można sformułować z uwzględnieniem roszczeń ewentualnych, tzn. sądzie, jeżeli nie uwzględnisz A, to uwzględnij B. Podobnie można zrobić z wnioskiem o zabezpieczenie: jeżeli nie wstrzymasz płatności całej raty, to przynajmniej określ ją na niższym poziomie niż ten, który wyznacza bank.

7. W naszej sprawie sąd zwrócił uwagę, że nie może uwzględnić żądania w zakresie głównym: wstrzymania obowiązku spłat w całości. Wynika to z tego, że już raz to żądanie zostało oddalone, a nie zmieniły się okoliczności w sprawie (zakładamy, że chodzi o to, że spłaty kredytobiorcy nie przekroczyły udostępnionego kapitału).

8. Sąd uwzględnił natomiast nasz wniosek ewentualny. Uznał, że może określić wysokość raty, którą powinien płacić kredytobiorca na wskazanym przez nas poziomie.

9. Udało się to osiągnąć, bo:
1) sąd rozpatrując za pierwszym razem nasz wniosek (i zażalenie) nie odniósł się w ogóle do żądania ewentualnego;
2) nasza sprawa przeszła z III Wydziału Cywilnego do XXVIII Wydziału Cywilnego;
3) wniosek został złożony w czasie nieobecności sędziego referenta, który orzekał poprzednio i do rozpoznania kolejnego wniosku został wyznaczony inny sędzia.

10. Oprócz merytorycznego uzasadnienia, trzeba było mieć trochę szczęścia i daru przekonywania (klienta do ponownej próby wywalczenia zabezpieczenia). Zbiegi okoliczności i zmiany w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Warszawie przy rozpoznawaniu spraw frankowych, stworzyły szansę, którą udało się wykorzystać.

11. Orzeczenie wywalczone dzięki mec. Adrian Nowak i Emilia Toporek.

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl