Adrian Nowak

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał i obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego dotyczącą prawnych ograniczeń w zbywalności akcji oraz skutków ich naruszenia.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w tym w szczególności w zakładaniu spółek, a także w rozwiązywaniu sporów. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla start-upów.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, szczególnie z instytucjami finansowymi takimi jak banki.

Jest również asystentem w Sekcji Prawa Cywilnego Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nadzoruje pracę studentów zapewniającym pomoc prawną osobom potrzebującym.

Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości.


wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl