Damian Nartowski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobywca (laureat) nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.

W marcu 2017 r. złożył egzamin radcowski, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich zdających w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalista z zakresu prawa procesowego (rozwiązywania sporów) oraz gospodarczego i handlowego (w tym prawa spółek). Stara się wykorzystać każdą możliwość, stworzoną przez procedurę oraz prawo materialne właściwe w danym projekcie, żeby osiągnąć efekt satysfakcjonujący podmiot, któremu zapewnia wsparcie prawne.

Reprezentuje z powodzeniem klientów m.in. w sporach sądowych z instytucjami finansowymi. Przygotowuje taktykę procesową, obejmującą precedensowe rozwiązania w ramach prowadzonych postępowań.

Pomaga przedsiębiorcom w każdym aspekcie wykonywanej przez nich działalności, dbając o spokojne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Łączy praktykę z działalnością dydaktyczną, przygotowując studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do wykonywania zawodów prawniczych. Prelegent na seminariach, konferencjach oraz szkoleniach. Autor artykułów na temat prawa i postępowania cywilnego publikowanych w prasie i opracowaniach prawniczych.


wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl