Emilia Toporek

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Napisała i obroniła pracę z zakresu niedozwolonych postanowień umownych.

W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym i kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.

W trakcie studiów angażowała się w wiele aktywności takich jak działalność kół naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje tekstów o tematyce prawniczej. Przez dwie kadencje była członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wspierała działalność organizacji takich jak Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie kwestii prawnych oraz dotyczących jakości kształcenia. Otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Z powodzeniem ukończyła International Baccalaureate Diploma Programme oraz zdała egzamin Test of Legal English Skills (TOLES) na poziomie higher.


wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57