Emilia Toporek

Studentka prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym i kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.

Angażuje się w wiele aktywności takich jak działalność kół naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje tekstów o tematyce prawniczej. Kolejną kadencję jest członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Kształcenia URSS. Wspiera działalność organizacji takich jak Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie kwestii prawnych oraz dotyczących jakości kształcenia.

Z powodzeniem ukończyła International Baccalaureate Diploma Programme.


wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57