Filip Irski

Adwokat. W 2017 roku złożył egzamin adwokacki. 

Od lat reprezentuje Klientów prowadząc skomplikowane sprawy m.in. karnoskarbowe, podatkowe  z zakresu prawa spółek handlowych oraz o zapłatę roszczeń.

Na przestrzeni lat 2016-2017 wykonywał obsługę prawną Inżyniera Kontraktu polegającą na zarządzaniu kontraktem zgodnie z procedurami FIDIC w zakresie budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów.

Prowadził sprawy przeciwko ubezpieczycielom o odszkodowanie, zadośćuczynienia w tym błędy medyczne. Posiada bardzo bogate doświadczenie w sprawach o zapłatę przeciwko podmiotom sektora bankowego (zwrot polisolokat, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy kredytu, niezgodne z prawem postanowienia umowne w umowach kredytu w tym również umowy kredytowe indeksowane albo denominowane do waluty obcej). Ponadto zajmował się wdrażaniem przepisów RODO dla MŚP oraz postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w tym również tzw. „pre-pack”. Świadczy również usługi związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada dorobek dydaktyczny pracując na uczelni wyższej jako wykładowca.


wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl