Justyna Cerazy

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.  Egzamin radcowski złożyła z wyróżnieniem. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prowadzi zajęcia z prawa prasowego, autorskiego i wydawniczego dla studentów filologii polskiej.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym. Interesuje się szczególnie zagadnieniami odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych, naruszenia dóbr osobistych, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a także prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów gospodarczych.


wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl