Marta Ostrowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisała i obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej dotyczącą prawnych aspektów reklamy na gruncie prawa krajowego i wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym oraz prawie autorskim, a także nieuczciwej konkurencji.  Posiada doświadczenie z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W toku studiów otrzymywała stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów oraz brała czynny udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce prawniczej.


wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57